Web3

Web3, ook wel Web 3.0 genoemd, verwijst naar de volgende fase in de evolutie van het internet. In tegenstelling tot Web 1.0 (de statische webpagina’s van het begin van het internet) en Web 2.0 (de huidige fase van het internet, gekenmerkt door dynamische en interactieve websites en sociale media platforms), richt Web3 zich op een gedecentraliseerd internet dat gebruik maakt van blockchain technologie en andere gedistribueerde systemen.

Een mooi voorbeeld van een project dat zich bezighoudt met Web3 is Theta Nerwork.

Hier zijn enkele kernconcepten en doelen van Web3:

Decentralisatie

In plaats van dat gegevens worden opgeslagen op centrale servers die eigendom zijn van grote bedrijven (zoals Google, Amazon, Facebook), worden ze opgeslagen op gedistribueerde netwerken van computers. Dit maakt het moeilijker voor een enkele entiteit om controle of censuur uit te oefenen.

Blockchain en cryptocurrencies

Web3 maakt vaak gebruik van blockchain technologie, die het mogelijk maakt om veilige, transparante en onveranderlijke transacties uit te voeren. Cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum spelen een belangrijke rol in veel Web3 toepassingen.

Smart contracts

Dit zijn zelf-uitvoerende contracten met de voorwaarden van de overeenkomst direct geschreven in code. Ze worden uitgevoerd op de blockchain en maken het mogelijk om betrouwbare en automatische transacties uit te voeren zonder tussenpersonen.

Eigendom van gegevens

Gebruikers behouden meer controle over hun eigen gegevens en digitale identiteit. Ze kunnen zelf beslissen hoe hun gegevens worden gebruikt en gedeeld.

Interoperabiliteit

Web3 streeft naar een internet waar verschillende platforms en diensten naadloos met elkaar kunnen communiceren en samenwerken, zonder dat er gesloten ecosystemen zijn.

Token-economie

Veel Web3 projecten maken gebruik van tokens die bepaalde rechten of waarden vertegenwoordigen. Deze tokens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals toegang tot diensten, stemrechten binnen een gedecentraliseerde organisatie, of als beloning voor het bijdragen aan een netwerk.

Web3 belooft een meer democratisch, transparant en gebruikergeoriënteerd internet, waarbij de macht meer verspreid is en gebruikers meer controle hebben over hun digitale leven.