Specifieke inzetbaarheid voor uiteenlopende opdrachten binnen contentmanagement. De expertise van IMT omvat het effectief beheren, creëren en optimaliseren van content van websites middels WordPress en Typo3 om (creatieve) doelstellingen van diverse projecten te bereiken, inclusief het bewerken van audio– en beeldmateriaal.

Daarnaast ondersteunt IMT gebruikers bij het bewerken van hun eigen website, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van derden. Bekijk ons portfolio voor een kijkje in onze geschiedenis.

Al onze diensten zijn in te zetten voor 50 euro per uur.


IMT Projects bereidt zich actief voor op het werken met Web3. Web3 verwijst naar de volgende fase in de evolutie van het internet. In tegenstelling tot Web 1.0 (de statische webpagina’s van het begin van het internet) en Web 2.0 (de huidige fase van het internet, gekenmerkt door dynamische en interactieve websites en sociale media platforms), richt Web3 zich op een gedecentraliseerd internet dat gebruik maakt van blockchain technologie en andere gedistribueerde systemen.

Middels het Theta Netwerk installeren wij wereldwijd nodes om het internet klaar te stomen voor de toekomst.

Milieuvriendelijke Voordelen

  • Verminderde CO2-uitstoot: Door de vermindering van de vraag naar grote, energie-intensieve datacenters, draagt het Theta netwerk bij aan een lagere CO2-uitstoot.
  • Efficiënt gebruik van bestaande middelen: Door het benutten van reeds beschikbare bronnen, zoals ongebruikte bandbreedte van gebruikers, wordt de noodzaak voor nieuwe infrastructuur verminderd. Dit leidt tot minder materiaalverbruik en lagere milieukosten.

Lees hier meer.